ไม่พบรายการที่ท่านค้นหา
          เพราะกำลังใจที่ดี และการร่วมมือซึ่งกันและกันจะเป็นกุญแจที่ทำให้ประเทศไทยฝ่าทุกวิกฤติไปได้ โครงการ "ฮักไทย" (Hug Thais) รวมใจ ไทยไม่ทิ้งกัน จึงเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ และช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME รายย่อย ด้วยการกระตุ้นให้เกิดพลังสังคม ผ่านการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการอุดหนุนสินค้าไทย จากผู้ประกอบการไทย กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศ ผ่านการกิน-เที่ยว-ใช้ แบบไทยๆ และสร้างประเทศไทยให้เป็น “จุดหมายปลายทางแห่งความสุข” เพื่อคืนรอยยิ้มกลับสู่คนไทยอีกครั้ง

คุณสามารถดูรายการสินค้าที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ ตามหมวดสินค้าในเว็บไซต์

สินค้าตามหมวดหมู่