ไม่พบรายการที่ท่านค้นหา


เงื่อนไขค่าจัดส่ง

ช้อปตั้งแต่
ส่วนลดค่าจัดส่ง
ระยะเวลาโปรโมชั่น
เงื่อนไข
500 บาท
80 บาท
1 - 31 ธ.ค. 2564
- สำหรับพัสดุภัณฑ์ หมายถึง สินค้าที่สามารถบรรจุใส่ในกล่องสินค้าตามที่บริษัทฯ กำหนดได้ในกล่องเดียว
6,000 บาท
300 บาท
1 - 31 ธ.ค. 2564

- ไม่เกิน 30 ก.ม. จากสาขาที่เลือกซื้อสินค้า

- หากเกิน 30 ก.ม. ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งส่วนต่างที่เกิดขึ้นเอง

- ราคาค่าขนส่งขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง, ประเภทสินค้า และผู้จัดส่ง โดยค่าขนส่งที่เก็บจริงจะแสดงที่หน้าชำระเงิน หลังจากที่เลือกรายการสินค้า และที่อยู่จัดส่ง


เงื่อนไขการใช้บริการจัดส่งแบบมาตรฐาน
1. ช้อปสินค้าผ่านทาง www.baanandbeyond.com บริการจัดส่งตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
2. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าตามวันที่กำหนด ภายหลังที่ท่านชำระเงินเรียบร้อย และได้รับอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อแล้วเท่านั้น
3. การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขเดียวกัน ลูกค้าอาจจะได้รับสินค้ามากกว่า 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า
4. สินค้าจะถูกจัดส่งให้ท่าน โดยบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์หรือทีมงานจัดส่งของบ้านแอนด์บียอนด์ หรือผู้ผลิต ภายใน 2 - 14 วันทำการ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจัดหาสินค้า ซึ่งจะแสดงในหน้าการชำระเงิน เมื่อท่านกำลังทำรายการสั่งซื้อสินค้า
5. สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้รับอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
6. ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งไปยังตู้ ปณ. แต่จะจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุอย่างชัดเจนเท่านั้น
7. ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สินค้าเป็น สินค้าสั่งผลิต (Pre-Order), สินค้าที่ต้องมีการนำเข้าตามคำสั่งซื้อ, สินค้าสั่งพิเศษ หรือสินค้าที่ไม่มีในคลังสินค้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
8. ท่านจะได้รับการติดต่อจากทีมงานจัดส่งล่วงหน้า 1 วันก่อนวันจัดส่ง โดยโทรนัดหมายเพื่อยืนยันและนัดหมายการจัดส่ง ขอให้ท่านกรุณารับโทรศัพท์จากเรา หากเราติดต่อท่านไม่ได้ท่านอาจจะไม่ได้รับสินค้าในวันที่กำหนดไว้
9. สำหรับการจัดส่งสินค้าที่ไม่ได้มีวัสดุห่อหุ้มจากผู้ผลิต และเป็นการจัดส่งโดยบ้านแอนด์บียอนด์ ทางบริษัทฯ ของดการห่อหุ้มสินค้าเพิ่มเติม เพื่อเป็นการช่วยลดขยะและลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม
10. ในกรณีที่ไม่ได้รับสินค้าภายใน 3 วันหลังจากทางบริษัทฯ ยืนยันการจัดส่งสินค้า กรุณาติดต่อ Call Center 1308
11. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่จัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่หมู่เกาะของประเทศไทย โดยในส่วนพื้นที่หมู่เกาะ บริษัทฯ จะจัดส่งไปยังท่าเรือ (ฝั่งติดแผ่นดินใหญ่) ที่ใกล้ที่สุดของหมู่เกาะนั้นๆ
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจาก โปรโมชั่นนี้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


เงื่อนไขช้อปออนไลน์ baanandbeyond.com ส่งด่วน!! ภายใน 3 ชั่วโมง
?ได้ของเร็วทันใจ ไม่ต้องรอข้ามวัน...
?ไม่คิดค่าจัดส่งเพิ่ม (จากราคาปกติ)
?สั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน ผ่าน baanandbeyond.com ก่อนเวลา 14.00 น.
?จำกัดน้ำหนักการจัดส่งไม่เกิน 30 กก. และขนาดไม่เกิน 40x40x60 ซม. 
?การจัดส่งไม่เกิน 15 กม. จากสาขาราชพฤกษ์
?ตั้งแต่ 27 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564

SHOP NOW