เงื่อนไข:
1. เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าบ้านแอนด์บียอนด์ออนไลน์ผ่าน www.baanandbeyond.com เท่านั้น
2. เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น
3. สำหรับลดสินค้าทั้งเว็ปไซต์
4. ส่วนลด 1 สิทธิ์/ 1 วัน
5. ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นงินสดได้
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไงโดยที่มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Copyright © 2017 Magento, Inc. All rights reserved.