เงื่อนไข:
1. โค้ดใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าบ้านแอนด์บียอนด์ออนไลน์ผ่าน www.baanandbeyond.com เท่านั้น
2. กรอกโค้ดส่วนลด B017JULY7 (สำหรับวันที่ 1 - 7 ก.ค. 63) หรือ B007JULY700 (สำหรับวันที่ 7 ก.ค. 63 เท่านั้น) เพื่อรับส่วนลดตามที่กำหนด
3. เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น
4. สำหรับลดสินค้าทั้งเว็ป
5. โค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์/ 1 ครั้ง/ 1 วัน
6. โค้ดส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นงินสดได้
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไงโดยที่มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Copyright © 2017 Magento, Inc. All rights reserved.