น้ำหนัก (ทั้งตะกร้า)ขนาดสินค้าระยะทาง
สั่งซื้อขั้นต่ำ น้อยกว่า 10 กก. 10 กก.ขึ้นไป กว้างxยาวxสูง รวมกันไม่เกิน 200 ซม. กว้างxยาวxสูงมากกว่า200 ซม. 10 จังหวัด:
กรุงเทพนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม
สมุทรปราการ สมุทรสาคร เชียงใหม่
ขอนแก่น ภูเก็ต ชลบุรี
จังหวัดอื่นๆ(ทั่วประเทศ)
1. เมื่อสั่งซื้อสินค้า 1,200 บาทขึ้นไป ส่งฟรี คิดค่าส่งตามจริง ส่งฟรี คิดค่าส่งตามจริง ส่งฟรี ส่งฟรี
(เฉพาะสินค้าไม่เกิน 10  กก.
และขนาดกว้างxยาวxสูง รวมกันไม่เกิน 200 ซม.)
2. เมื่อสั่งสินค้า 6,000 บาทขึ้นไป ส่งฟรี ส่งฟรี ส่งฟรี ส่งฟรี ส่งฟรี คิดค่าส่งตามจริงเงื่อนไขโปรโมชั่น:
1. สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ www.baanandbeyond.com เพื่อใช้สิทธิส่งฟรี และโค้ดส่วนลดอื่น ๆ

2. ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563

3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ค่าบริการยกสินค้าโครงสร้าง
รายละเอียดเงื่อนไขการยกการนำสินค้าลงจากรถเรียกเก็บลูกค้า
เหล็ก พื้นราบจากตัวรถไม่เกิน 5 เมตร(ไม่มีบริการยกขึ้นชั้น) เครนเท่านั้น ฟรี
อิฐมวลเบา พื้นราบจากตัวรถไม่เกิน 5 เมตร(ไม่มีบริการยกขึ้นชั้น) เครน
คน
ฟรี
พาเลทละ 50 บาท
ปูน พื้นราบจากตัวรถไม่เกิน 5 เมตร(ไม่มีบริการยกขึ้นชั้น) เครน
คน
ฟรี
ลูกละ 1 บาท
กระเบื้อง กรณี เกิน 5 เมตร ขนาดสินค้า น้อยกว่า 16 นิ้ว
กรณี เกิน 5 เมตร ขนาดสินค้า มากกว่า 16 นิ้ว
คน
คน
กล่องละ 1 บาท
กล่องละ 2 บาท
ค่าบริการยกสินค้า DIY
รายละเอียดเงื่อนไขการยกเรียกเก็บลูกค้า
ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, สุขภัณฑ์ ขึ้นหรือลง 1-2 ชั้น ขนาดไม่เกิน 1.20 เมตร
ขึ้นหรือลงตั้งแต่ชั้น 3 เป็นต้นไป
กรณี ขนาดเกิน 1.20 เมตร ยกชั้น 1
ชั้นถัดไป
ฟรี
ตัวละ 100 บาท/ชั้น/ชิ้น
ฟรี
ตัวละ 100 บาท/ชั้น/ชิ้น
ชุดครัว และสินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 1 ขนาดไม่เกิน 1.20 เมตร
ชั้นถัดไป
ฟรี
ตัวละ 100 บาท/ชั้น/ชิ้น
ประตู ขึ้นหรือลง 1-2 ชั้น ขนาดไม่เกิน 1.20 เมตร
ชั้นถัดไป
กรณี ขนาดเกิน 1.20 เมตร ยกชั้น 1
ชั้นถัดไป
ฟรี
ตัวละ 100 บาท/ชั้น/ชิ้น
ฟรี
ตัวละ 100 บาท/ชั้น/ชิ้น
บานเลื่อน ชั้น 1
ชั้นถัดไป
ฟรี
ตัวละ 100 บาท/ชั้น/ชิ้น


โปรโมชั่นอื่น ๆ
Copyright © 2017 Magento, Inc. All rights reserved.