ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Top spender
baan&BEYOND 4th Anniversary Sale


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Top spender (ยอดซื้อสะสมตั้งแต่ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด) ขึ้นไป
Promotion baan&BEYOND 4th Anniversary Sale รายชื่อผู้โชคดี ดังนี้

คุณสุปรีย์รัตน์ พัฒนชัย     บ้านแอนด์บียอนด์ เชียงใหม่

**หมายเหตุ
- ทางบริษัทจะทำการติดต่อกลับลูกค้าผู้โชคดีทั้งหมดหลังจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีเรียบร้อยแล้ว ภายใน 7 วันทำการ
- สำหรับ บ้านแอนด์บียอนด์ขอนแก่น ยอดซื้อไม่ถึงตามเงื่อนไขที่กำหนดจึงไม่มี Top Spender สำหรับสาขานี้    
© Copyright 2013. baan & BEYOND. All Right Reserved.
Privacy Policy